PUBLICAȚIE DE CĂSĂTORIE

În data de 18.12.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui Cîrcu Emanuel, cu domiciliul în comuna Dumitrița, nr. 117/A, jud. Bistrița-Năsăud și a d-nei (rei) Chifa Ana, cu domiciliul în comuna Știuca, nr. 240/A, jud. Timiș.

Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Sari la conținut