Proiecte

Vouchere pentru facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

 

Puteți accesa până la 23000 de lei (5000 euro) pentru tehnologia asistivă de care aveți nevoie. Acest voucher este oferit în cadrul proiectului ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopoții.

Se încadrează pentru obținerea voucherului ANPD pentru tehnologie asistivă persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
1. Persoanele care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap.
2. Își caută un loc de muncă sau care nu au un loc de muncă (au vârstă de muncă).

Ce trebuie să fac pentru a intra in posesia voucherului?
Prima data va trebui să vă prezentați la AJOFM(Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă) având următoarele documente:
– carte de identitate
– adeverință medicală
– ultimul document de studii

AJOFM va înregistra persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și va acorda servicii de informare, consiliere și mediere. Persoana cu dizabilități va semna acordul privind participarea la măsurile și stimularea ocupării forței de muncă și va participa la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere)

Care sunt următorii pași?

A doua oară persoana cu dizabilități se prezintă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului unde va depune următoarele documente:
1. Cerere pentru acordarea voucherului
2. Cerificat de încadrare în grad de handicap și în cazul copiilor și anexa acestuia
3. Recomandarea medicului specialist privind tipul de aparat auditiv și/sau accesorii
4. Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea forței de muncă asigurate de AJOFM
5. Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv

Cum intru în posesia voucherului?

– DGASPC transmite ANPD centralizatorul cu cererile depuse;
– ANPD transmite DGASPC voucherele nominale tipărite;

Persoana cu dizabilități

  • ridică voucherul de la DGASPC;
  • prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă;
  • primește produsul din Lista cu produse.

Mai multe detalii:
Tel.: +40751015063 (infoline), sau pe adresa de mail contact@andpdca.gov.ro.

Proiect voucher

Lista Tehnologiilor Asistive (format .pdf)
Cerere acordare voucher (format .docx)
Angajament (format .doc)

Reabilitarea Liceului Tehnologic Poienile de sub Munte

Contract de finantare PNDL, nr. 4012/2018, valoarea totala a proiectului fiind de 5.656.964,00 lei, din care suma de 4.360.540,00 lei obtinuti  din finantarea  Bugetului de stat prin programul PNDL.

Proiectul vizeaza reabilitarea Liceului Tehnologic Poienile de sub Munte si realizarea unui teren sintetic de sport.

Proiect regional: Infrastructură de apă și canal

PROIECT REGIONAL :  INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ȘI CANAL

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN

JUDETUL MARAMURES

Amplasamentul : POIENILE DE SUB MUNTE

Proiectul nostru se afla alaturi de inca alte 32 proiecte din judetul Maramures, in stadiul de analiza la AM POIM si JASPERS, dupa care se inainteaza pentru avizarea finala la Comisia Europeana.

Acest proiect se va finanta in cadrul P.O.I.M. 2014-2020.

Valoarea proiectului este de 44.059.610, 00 euro.

Modernizare și dotare centru de sănătate

MODERNIZARE ȘI DOTARE CENTRU DE SĂNĂTATE

Proiectul este depus pentru evaluare la Programul HUSKROUA, Secretariatul Tehnic Comun Budapesta-Ucraina.

Valoarea proiectului  dupa deviz  este de 1.059.257, 00 lei.

Stadiul: Eligibil administrativ. Evaluare.

Proiect România-Ucraina

Acțiuni comune pentru îmbunătățirea transfrontalieră a  gestionării și controlului indicatorilor epidemiologici la populația din România şi Ucraina

BRCT Suceava, prin adresa No. 958/ 431/ 06.05.2020, notifica Primaria Comunei de sub Munte despre faptul ca in urma analizei documentatiei si a actelor aditionale la proiectul 1HARD/4.1/26, Comitetul de Monitorizare a proiectelor a emis Decizia de selectare a proiectelui destinat reabilitarii si dotarii cu aparatura medicala pentru dispensarul din Poienile de sub Munte.

Proiectul se va derula in parteneriat cu Consiliul Raional Verhovina (Spitalul Raional din Verhovina) si Primaria Bocicoiu Mare (Spitalul din Bocicoiu Mare), ambii parteneri din Ucraina. Prin acest proiect, pe langa substatia de salvare, comunitatea din Poienile de sub Munte si nu numai,va benefia de servicii medicale in conditii optime si de o tehnologie medicala performanta.

Proiectul a fost aprobat şi va primi un grant de 1,278,155.06 EUR, reprezentând 90% din costurile eligibile.

Sari la conținut