Acte necesare pentru stimulentul de inserție

Compartiment specializat: Asistență și protecție socială (Coroian Anca Monica)
Adresă e-mail: 
asistentasociala@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40785054348
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare:
(Reîncadrarea în muncă să fie cu minim 60 de zile înainte să împlinească copilul 2 ani)

– Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere (cerere tip, se obține de la primărie)
– Actul de identitate al solicitantului și al celuilalt părinte (original și copie)
– Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită și a celorlalți copii aflați în întreținerea acestuia (original și copie)
– Certificatul de căsătorie (original și copie)
– Livretul de familie (original și copie)
– Adeverință de la angajator în care să fie specificată reîncadrarea în muncă.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Sari la conținut