Acte necesare pentru concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului

Compartiment specializat: Asistență și protecție socială (Anca Monica Coroian)
Adresă e-mail: 
asistentasociala@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40785054348
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare:

– Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere (se obține de la primărie)
– Actul de identitate al solicitantului și al celuilalt părinte (original și copie)
– Certificatul de naștere al copiilor pentru are se solicită și a celorlalți copii aflați în întreținerea acestuia (original și copie)
– Livret de familie (original și copie)
– Certificatul de căsătorie (original și copie)
– Cerere câtre angajator pentru concediul pentru creșterea copilului (cu număr de înregistrare, semnătură și ștampilă, original)
– Adeverință de la angajator (original)
– Stagiul de cotizare (original)
– Decizia de pensionare, după caz (original și copie)
– Dovada privind calitatea de elev/student (original)
– Declarația pe propria răspundere al celuilalt părinte că nu realizează venituri, dacă acesta nu este angajat și nu realizează venituri
– Adeverință de la medicul de familie pentru mamă că nu beneficiează de concediul pentru creșterea copilului, dacă solicitantul indemnizației este tatăl copilului.
– Acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul (dacă este cazul)
– Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției (dacă este cazul)
– Hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției (dacă este cazul)
– Hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului (dacă este cazul)
– Decizia judecătorului DGASPC pentru măsura plasamentului în regim de urgență (dacă este cazul)
– Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei
– Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal prin decizia directorului DGASPC sau prin hotărâre judecătorească
– Declarația pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc nu beneficiază de indemnizație sau stimulent inserție
– Certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap (dacă este cazul)
– Certificat de încadrare a persoanei îndreptățite într-un grad de handicap
– Adeverința eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Sari la conținut