Acte necesare luare în evidență autoturism înmatriculat în România

Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Bumbar Vasile)

Adresă e-mail:itl@pdsm.ro

Telefon de serviciu: +40764018771 (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Contract de vânzare – cumpărare în original + xerocopie
– Cartea de identitate a vehicului în original + xerocopie
– Cartea de identitate a persoanei care dobândește vechiculul în original + xerocopie
– Fișa de înmatriculare completată de câtre persoana care dobândește

Pentru luarea în evidență se va prezenta persoana care dobândește mijlocul de transport sau persoana împuternicită prin procură notarială. În vederea obținerii certificatului de atestare fiscală persoanle care îl solicită trebuie să aibă impozitele achitate.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Sari la conținut