Acte necesare evaluare complexă pentru copii

Compartiment specializat: Autoritate tutelară (Benzar Parasca)
Adresă e-mail: 
autoritatetutelara@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40785054347
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Caz nou:
– Dosar plic;
– Bilete de ieşire din spital/scrisori medicale ( în funcţie de boli)-original și copie de la medicul specialist curant, care să cuprindă informaţii cu privire la gradul tulburărilor funcţionale determinate de afecţiunile existente, stadiul de evoluţie, complicaţiile existente, cf. Ord. 12709/725/2002.;
– Certificat medical de la medicul specialist curant – original;
– Fişă psihologică(în funcţie de boli), evaluare făcută de psiholog specialist clinician;
– Fişă medicală ( medic de familie);
– Fişă privind traseul educaţional/Fisa psihopedagogica ( de la şcoala/grădiniţa de unde vine copilul);
– Anchetă socială ( primăria de domiciliul) si Fișa de evaluare socială pentru încadrarea în grad de handicap, orientarea şcolară/ profesională și planificarea de beneficii, servicii și intervenții pentru copiii cu dizabilități
– Certificat de naştere ( buletin) pentru copil – copie;
– Carte de indetitate/buletine părinţi și certificat de căsătorie- copie;
– Carte de indetitate/buletin pentru copilul care a împlinit 14 ani/ copie;
– Ultima Hotărâre a C.P.C./sentinţa civilă–de plasament pentru copiii cu măsură de protecție- copie;
– Fotografie recentă a copilului ( în întregime, 9/13cm);
– Atestat asistent maternal(dacă este cazul)-copie;
– Sentinţă de divorţ ( dacă este cazul), copie certificate de căsătorie ( dacă părinții s-au recăsătorit recăsătorită);
– Certificate deces părinte ( dacă este cazul)- copie;
– Acordul/declaraţia părinţilor pentru încadrare într-un grad de handicap dată la notar/primărie/SEC

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Sari la conținut