Acte necesare eliberare carte de identitate (CI) (pierdere, furt, expirare)

Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
Adresă e-mail:
evidentapersoanelor@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40262367022
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate şi cartea de alegător, în cazul deteriorării;
– certificatul de naştere original
– certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original.
– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original.
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original (se obține de la primărie – registrul agricol)
– dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
– un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la casieria primăriei)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Sari la conținut