Acte necesare eliberare carte de identitate (CI) la împlinirea vârstei de 14 ani

Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
Adresă e-mail:
evidentapersoanelor@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40262367022
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal (se obține de la primărie);
– certificatul de naştere, original.
– actul de identitate al unuia dintre părinţi cu care se face dovada domiciliului sau, al reprezentantului legal;
– certificatul de căsătorie al părinţilor sau, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în
cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original (dacă este cazul);
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la primărie);

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Sari la conținut