Acte necesare eliberare carte de identitate (CI) după împlinirea vârstei de 18 ani

Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
Adresă e-mail:
evidentapersoanelor@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40262367022
Program de lucru:
Luni, Marți, Joi: 8:00 – 16:00
Miercuri: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate (se obține și se completează la primărie);
– certificatul de naştere, original.
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original (se obține la primărie – adverință de la registrul agricol);
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la casieria primăriei Poienile de sub Munte).
– declarație martor/părinte după caz.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Sari la conținut