REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE PROMOVARE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

 

la concursul de promovare în grad profesional superior, Compartiment financiar din cadrul Aparatului de Specialitate Al Primarului

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale  probei scrise:

REZULTATE

Vedeți și:

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

  REZULTATUL PROBEI INTERVIU REZULTATE PROBE INTERVIU