PLANUL URBANISTIC GENERAL

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINAREPLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI POIENILE DE SUB MUNTE    

Iniţiator: Comuna Poienile de sub Munte

Elaborator: S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

Publicul este invitat sa transmita observatii asupra documentelor disponibile, la sediul Primăriei comunei Poienile de sub Munte, str. Principală, nr. 382 si la adresa de e-mail contact@pdsm.ro în perioada    03.03.2023 –16.04.2023, luni – joi între orele 8:00 – 16:30, vineri 8:00 – 14:00.

Publicul este invitat sa participe la dezbaterea publică în scopul consultării publicului pentru identificarea intereselor mutuale din zonă, în data de 23.03.2023, ora 12, la sediul Primăriei comunei Poienile de sub Munte.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului prin anunţ la sediul Primăriei comunei Poienile de sub Munte şi prin anunţ publicat pe pagina de internet https://pdsm.ro/.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului – Holdis Ioan – viceprimar  

Adresa Primăriei comunei Poienile de sub Munte, str. Principală, nr. 382, jud. Maramureș, tel/fax: 0262367075;

email: contact@pdsm.ro

Vedeți și:

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE

Anunț concurs de recrutare funcție publică de execuție de inspector, Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului …