Mesaj important referitor la agresiunile din mediul online

Primarul și Consiliul Local al Comunei Poienile de sub Munte sunt ingrijorați de intensificarea fenomenelor de cyberbullying din localitate.

Cyberbullyingul înseamnă bullying (agresiune) prin folosirea tehnologiilor digitale. Se poate întâmpla pe rețelele de socializare, pe platformele de schimb de mesaje, platformele de jocuri și pe telefoanele mobile. Este vorba despre un comportament repetat cu scopul de a-i speria, înfuria sau umili pe cei vizați. Printre exemple se numără:

  • răspândirea minciunilor sau postarea de fotografii jenante ale cuiva pe rețelele de socializare;
  • transmiterea de mesaje supărătoare sau de amenințări prin platformele de schimb de mesaje;
  •  copierea identității unei persoane și transmiterea în numele  acesteia de mesaje răuvoitoare cuiva.

Agresiunea de tip bullying față-în-față și cea în mediul online se pot petrece concomitent. Dar cyberbullying lasă amprente digitale – înregistrări care se pot dovedi utile și care pot oferi dovezile necesare pentru a putea pune capăt agresiunii, inclusiv la cererea organelor judiciare.

Dacă ești agresat în mediul online, te încurajăm să vorbești cu un părinte, profesor sau o persoană de încredere – ai dreptul să fii în siguranță. De asemenea, procesul prin care poți raporta acțiunile de bullying direct din Facebook sau Instagram este foarte ușor.

Poți trimite echipei un raport anonim referitor la o postare, comentariu sau poveste de pe Facebook sau Instagram. Raportarea unui conținut abuziv către Facebook sau Instagram este primul pas. Agresiunea de tip bullying și hărțuirea au, prin definiție, un caracter extrem de personal, așadar, în multe cazuri este nevoie de o persoană care să semnaleze acest comportament.

Raportarea unui caz de cyberbullying este întotdeauna un demers anonim pe Instagram sau Facebook și nimeni nu va ști vreodată că ai adus la cunoștință acest comportament.

Poți raporta o situație cu care te-ai confruntat tu, dar este la fel de simplu să raportezi pentru unul dintre prietenii tăi folosind instrumentele disponibile direct în aplicație. Mai multe informații despre cum poți raporta ceva sunt disponibile în Centrul de ajutor Instagram și Centrul de ajutor Facebook.

De asemenea, îi poți vorbi prietenului tău despre un instrument Instagram numit Restrictioneaza, unde îți poți proteja contul cu discreție fără a fi nevoit să blochezi pe cineva – acțiune aspră pentru unele persoane.

  • Poți alege să ignori mesajele unui agresor (bully) sau poți folosi instrumentul Restrictionează pentru a-ți proteja contul în mod discret fără ca persoana respectivă să fie notificată.
  • Poți modera comentariile lăsate postărilor proprii.
  • Îți poți modifica setările astfel încât doar persoanele pe care le urmărești să îți trimită un mesaj direct.

Le aducem aminte tuturor celor care cred ca acest lucru este o joacă sau o glumă că fapta de cyberbullying este incriminată prin următoarele dispoziții:

Art. 206 Cod Penal – Amenințarea

(1) Fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării.
(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Art.207 Cod Penal – Șantajul

(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1).
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 208 Cod Penal – Hărțuirea

“(2)Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care, prin frecvență sau conținut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.”

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

În toate cazurile ce s-ar încadra în textele acestor fapte prevăzute de legea penală, victima are dreptul de a face plângere sau denunț la organele poliției și organele de urmărire penală.

Potrivit art. 289 din Codul de procedură penală, plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului şi a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute”, detaliază poliția.

Pentru cyberbullying-ul sub formă indecentă, s-a depus proiectul de lege ce vine în completarea articolului 226 privind violarea vieții private din Legea 286/2009 din Codul Penal.

Astfel au fost introduse patru alineate noi, ce stipulează faptul că:

(6) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, în orice mod, a unei imagini intime a unei persoane identificate sau identificabile după informațiile furnizate, fără consimțământul persoanei înfățișate, de natură să provoace acesteia o suferință psihică sau o știrbire a imaginii sale, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani.

(7) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;

Prin folosirea sintagmei ”în orice mod”, legiuitorul a lăsat posibilitatea ca orice manieră prin care poate avea loc această acțiune să fie incriminată, așadar inclusiv prin mediul online.

Pe lângă posibilitatea formulării unei plângeri penale la poliție sau organele de urmărire penală, trebuie să știi și că victima unui caz de hărțuire, precum și orice altă persoană ce se consideră vătămată în drepturile sale, au la îndemână un demers în vederea reparării prejudiciului moral suferit, constând într-un proces civil, întemeiat pe răspunderea civilă delictuală.

Această instituție de drept e reglementată de art. 1349 din Codul civil, iar dreptul încălcat prin procedeele cyberbullying-ului (cel la viață privată) este reglementat de art. 71.

Sancțiunile pot varia de la amendă penală la cel mult șapte ani de închisoare, pentru șantajul săvârșit cu scopul de a obține un folos patrimonial.

Acolo unde fapta nu este infracțiune, agresorul poate fi obligat de instanță la plata de despăgubiri (daune civile).

Dacă o persoană postează un material care să-ți denigreze imaginea fără consimțământul tău, ar putea fi obligată să-ți plătească daune morale și să fie obligată să-ți ceară scuze public pentru încălcarea drepturilor victimelor.

Recomandăm tuturor victimelor acestor agresiuni să se adreseze prin plăngere organelor de urmărire penală și de aplicare a legii.

STOP BULLYING!

Vedeți și:

Tutorial: Cum obținem gratuit online cazierul judiciar

Tutorial – cum obținem cazierul judiciar online, Sunt două posibilități fie prin ghiseul.ro, fie accesand …