Blog Archives

Transcrierea unui act de naștere emis în străinătate

Compartiment specializat – Starea Civilă (Berfela Ileana) Adresă e-mail: stareacivila@pdsm.ro Telefon de serviciu: +40760685908 (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române. …

Citește mai mult »

Acte necesare pentru deschiderea procedurii succesorale (succesiune)

Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale certificat fiscal emis de Direcția Economică de la Primăria de domiciliu unde se află bunurile mobile și imobile ale defunctului/defunctei, cu valoarea de impunere pentru bunurile mobile și imobile ale titularului de rol (original și copie) certificat de deces al defunctului/defunctei (original și copie) acte …

Citește mai mult »

Acte necesare pentru înscrierea ca voluntar în cadrul SVSU

Compartiment specializat: Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (Pompierii civili) – Berfela Ion Adresă e-mail: svsu@pdsm.ro Telefon de serviciu: +40760685910 (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: – Certificat de cazier judiciar (se obține de la Vișeu de Sus) – Cerere de înscriere (se …

Citește mai mult »

Acte numire curator special pentru reprezentarea/asistarea minorului la incheierea unor acte juridice

Compartiment specializat: Autoritate tutelară (Benzar Parasca) Adresă e-mail: autoritatetutelara@pdsm.ro Telefon de serviciu: +40785054347 (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare pentru părinte: – Cerere tip completată și semnată de părinte – Carte de identitate; – Certificat de căsătorie al părinţilor; – Certificat deces părinte …

Citește mai mult »

Acte necesare evaluare complexă pentru copii

Compartiment specializat: Autoritate tutelară (Benzar Parasca) Adresă e-mail: autoritatetutelara@pdsm.ro Telefon de serviciu: +40785054347 (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Caz nou: – Dosar plic; – Bilete de ieşire din spital/scrisori medicale ( în funcţie de boli)-original și copie de la medicul specialist curant, care să …

Citește mai mult »

Acte necesare/proceduri registrul agricol

Compartiment specializat – Registrul Agricol (Miculaiciuc Mihai) Adresă e-mail: registruagricol@pdsm.ro Telefon de serviciu: +40724230158 (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: – Înscrierea datelor în registru agricol în a cărui rază aministrativ teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe …

Citește mai mult »

Acte necesare întocmire dosar pentru încălzirea locuinței

Compartiment specializat: Asistență și protecție socială (Coroian Anca Monica, Benzar Parasca) Adresă e-mail: asistentasociala@pdsm.ro Telefon de serviciu: +40785054348 sau +40785054347 (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: – Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei (Descărcare) – Copii dupa …

Citește mai mult »

Acte necesare încheire căsătorie

Compartiment specializat – Starea Civilă (Berfela Ileana) Adresă e-mail: stareacivila@pdsm.ro Telefon de serviciu: +40760685908 (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, …

Citește mai mult »

Acte necesare obținere duplicat certificat de naștere

Compartiment specializat – Starea Civilă (Berfela Ileana) Adresă e-mail: stareacivila@pdsm.ro Telefon de serviciu: +40760685908 (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: – Cartea de identitate a solicitantului (în original) sau procură specială (împuternicire). – Certificatul de naștere vechi sau deteoriarat – Declarație dată în fața …

Citește mai mult »

Acte necesare pentru evaluarea complexă a persoanelor adulte (încadrare în grad de handicap)

Compartiment specializat: Autoritate tutelară (Benzar Parasca) Adresă e-mail: autoritatetutelara@pdsm.ro Telefon de serviciu: +40785054347 (doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: – Act de identitate – copie xerox (originalul il prezinta la evaluare); – Act doveditor al venitului, după caz: – Adeverinţă de salariat – …

Citește mai mult »