Comunicat de presă

Comuna Poienile de sub Munte implementează proiectul „ Acțiuni comune pentru îmbunătățirea gestionării și controlului transfrontalier al indicatorilor epidemiologici la populația RO-UA”, proiect finanțat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 (ENI Grant). Cod proiect: 1HARD/4.1/26.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Consiliul Raional Verkhovyna și Consiliul Local Velykyi Bychkiv (Ucraina) și are ca obiectiv principal îmbunătățirea indicatorilor de pericol epidemiologic în regiunea RO-UA prin acțiuni comune cu impact pozitiv asupra incidenței infecțiilor cu transmitere sexuală in 24 de luni.

Proiectul își propune să contribuie în mod pozitiv la dreptul omului de acces egal la serviciile publice din țara sa și la dreptul omului la un nivel de trai adecvat. Activitățile proiectului sunt concepute într-un mod care să prevadă un tratament egal și nici o discriminare bazată pe gen sau vârstă. Principalele activități ale proiectului includ: Facilitarea accesului la asistență medicală de calitate pentru populația acoperită, prin modernizarea a 3 unitati medicale în timpul implementării proiectului, îmbunătățirea provocărilor actuale ale infecțiilor cu transmitere sexuală prin 3 acțiuni comune în timpul implementării proiectului, dezvoltarea abilităților profesionale pentru 10 profesioniști din domeniul medical prin organizarea unui atelier privind patologiile infecțioase de obstetrica-ginecologie.

Valoarea totală a proiectului este 1,509,208.49 Euro (7,424,702 lei), având Grant aprobat: 1,278,155.06 Euro (6,288,012 lei), Comunei Poienile de sub Munte revenindu-i suma de 612,193.27 Euro (3,011,746 lei).

Pagina proiectului poate fi vizitată pe https://actiunicomune.pdsm.ro

Comunicat de presă format .pdf

Vedeți și:

Tutorial: Cum obținem gratuit online cazierul judiciar

Tutorial – cum obținem cazierul judiciar online, Sunt două posibilități fie prin ghiseul.ro, fie accesand …