ANUNT – REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DE PROMOVARE

REZULTATUL FINAL

pentru concursul de promovare în grad profesional funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poienile de sub Munte în perioada de 15.05.2023-17.05.2023 de Consilier, clasa I, grad profesional superior, ID 177337, Compartiment financiar

 

Având în vedere  prevederile art. 618 alin. (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

REZULTATE FINALE

Vedeți și:

ANUNT – MODIFICAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE – FUNCTII PUBLICE

Primăria comunei Poienile de sub Munte, cu sediul în comuna Poienile de sub Munte, nr.382, …