ANUNT – MODIFICAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE – FUNCTII PUBLICE

Primăria comunei Poienile de sub Munte, cu sediul în comuna Poienile de sub Munte, nr.382, județul  Maramureș

Având în vedere Anunțul primăriei comunei Poienile de sub Munte cu nr.3587/15.05.2023 cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poienile de sub Munte, jud. Maramureș, în baza art.IV alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea  şi completarea unor acte normative postul de consilier achiziții publice, clasa I, grad professional debutant, ID 567986, Compartiment Achiziții publice se anulează rămânând cele două posturi unice după cum urmează:

 

-1 post de inspector, clasa I, grad profesional debutant, ID 177343, Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului;

-1 post de consilier, clasa I, grad profesional debutant, ID 177354, Secretariat și Relații cu publicul;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Poienile de sub Munte, jud. Maramureş în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei, respectiv în perioada (15.05.2023-06.06.2023).

Concursul de recrutare constă în trei probe succesive care  se vor desfăşura la Scoala Profesionala(Cabinet de informatica) a comunei Poienile de sub Munte, jud. Maramureș, după  cum urmează:

-selecția dosarelor în  termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării  termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada (06.06.2023-13.06.2023);

-proba scrisă în data de 19 iunie 2023, ora 12.00;

-interviul (în cadrul căruia se vor testa și abilitățile de operare pe calculator) se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale  prevăzute de art. 465, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și condiții specifice de studii pentru fiecare post vacant.

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet, la secțiunea special creată în acest scop.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Poienile de sub Munte, Compartiment resurse umane, la tel.0262367017/0762217126, e-mail resurseumane@pdsm.ro, persoana de contact d-na Sauca-Boldizsar Mariana,consilier asistent resurse umane.

Anunt concurs

Vedeți și:

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

  REZULTATUL PROBEI INTERVIU REZULTATE PROBE INTERVIU