ACTUALIZAT: Anunț achiziție – REPARAȚII DE URGENȚĂ LA CĂMINUL CULTURAL POIENILE DE SUB MUNTE

Actualizat 02.11 ora 16:00:
Au fost adaugate clarificari (fisierele nr. 3 si nr. 4 de la sfarsitul paginii)
A fost prelungit termenul de depunere al ofertelor (07.11.2022 ora 10:00)

Anunț achiziție – REPARAȚII DE URGENȚĂ LA CĂMINUL CULTURAL POIENILE DE SUB MUNTE

Obiectul contractului îl reprezintă:

Executia lucrărilor pentru obiectivul de investiții
REPARAȚII DE URGENȚĂ LA CĂMINUL CULTURAL POIENILE DE SUB MUNTE, in cadrul căruia se propune înlocuirea acoperișului clădirii afectat în urma unui incendiu, situat la nr. 549 B, din comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramures. Constructorul va furniza materiale care vor respecta specificațiile din caietul de sarcini. De asemenea va furniza toate echipamentele, utilajele și forța de muncă necesare. Va lua măsurile necesare pentru respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și de protecția mediului. Va ridica toate deșeurile rezultate din efectuarea lucrărilor.

Conditii referitoare la contract:

Conform caietului de sarcini si a modelului de contract atasat în documentatia de atribuire.

Conditii de participare:

Conform documentației de atribuire si a caietului de sarcini.

Ofertantii interesati vor transmite oferta la adresa de e-mail: achizitii@pdsm.ro pana la data mentionata in invitatia de participare, iar ulterior castigatorul va posta oferta și în sistem SICAP/SEAP, în catalogul de produse, sub denumirea mai sus mentionata.

Criterii de atribuire: Oferta declarata castigatoare, va fi oferta corespunzatoare din punct de vedere tehnic al cerintelor minime impuse in caietul de sarcini si care va prezenta Prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificatiilor din prezentul anunt si a documentatiei care il insoteste. Ofertantii pot solicita clarificari cu maxim 3 (trei) zile inainte de data de depunere a ofertelor, pe adresa de e-mail: achizitii@pdsm.ro

Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul primăriei https://pdsm.ro/ cu maxim 2 (doua) zile inainte de data limită de depunere a ofertelor.
Ofertantul declarat castigator va fi informat in vederea incarcarii in catalogul electronic din SEAP a ofertei lui, achizitia urmand a se finaliza in SEAP.

Pentru informatii suplimentare: Benzar Ștefan – tel 0769006697
Ofertele primite dupa data si ora limita stabilite in prezentul anunt de publicitate / invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare!

Data limita depunere oferta: 07.11.2022, ora 10:00

Fisiere:

1. Anunt de publicitate

2. Documentatie de atribuire REPARATII CAMIN-semnat

Actualizare 02.11:

3. REPARATII_DE_URGENTA_LA_CAMINUL_CULTURAL_POIENILE_DE_SUB_MUNTE_dosar_raportare FARA preturi (REVIZUIT)

4. CLARIFICARE DIN OFICIU

Vedeți și:

Tutorial: Cum obținem gratuit online cazierul judiciar

Tutorial – cum obținem cazierul judiciar online, Sunt două posibilități fie prin ghiseul.ro, fie accesand …