Acte numire curator special pentru reprezentarea/asistarea minorului la incheierea unor acte juridice

Compartiment specializat: Autoritate tutelară (Benzar Parasca)
Adresă e-mail: 
autoritatetutelara@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40785054347
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare pentru părinte:
– Cerere tip completată și semnată de părinte
– Carte de identitate;
– Certificat de căsătorie al părinţilor;
– Certificat deces părinte (dacă este cazul);
– Hotărâre divorţpărinţi (dacă este cazul);
– Documente privitoare la actul juridic pentru a cărei încheiere se solicită încuviinţarea (după caz-certificat de deces la succesiuni, testament, certificat moştenitor, certificat de grefă emis de Instanţa Judecătorească pe rolul căreia se află înregistrat dosarul spre soluţionare, act proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului, antecontracte, extrase de cont, etc.);
Acte necesare pentru persoana desemnată a fi numită curator special:
– Declarație completată şi semnată de persoana care va fi numită curator;
– Carte de identitate al persoanei care va fi numită curator;
– Adeverință medicală din care să rezulte că nu sunt în evidență cu boli contagioase sau de natură psihică;

Acte necesare pentru minor/ă:
• Declarație completată şi semnată de către minorul/a care a împlinit 14 ani;
• Certificat de naștere al minorului/ei;
• Carte de identitate al minorului/ei (dacă a împlinit 14 ani);

Vedeți și:

Tutorial: Cum obținem gratuit online cazierul judiciar

Tutorial – cum obținem cazierul judiciar online, Sunt două posibilități fie prin ghiseul.ro, fie accesand …

Lasă un răspuns