Acte necesare luare în evidență imobil dobândit prin construire

Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Bumbar Vasile)
Adresă e-mail: itl@pdsm.ro
Telefon de serviciu: +40764018771
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Copia actului de identitate
– Copie autorizaţie construire;
– Balanţă de verificare din lună în care a fost înregistrat imobilul (in cazul firmelor);
– Nota contabilă;
– Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
– Proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;
– Declaraţie notarială (pentru imobile construite fără autorizaţie)

Vedeți și:

Tutorial: Cum obținem gratuit online cazierul judiciar

Tutorial – cum obținem cazierul judiciar online, Sunt două posibilități fie prin ghiseul.ro, fie accesand …

Lasă un răspuns