Acte necesare întocmire dosar pentru încălzirea locuinței

Compartiment specializat: Asistență și protecție socială (Coroian Anca Monica, Benzar Parasca)
Adresă e-mail: 
asistentasociala@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40785054348 sau +40785054347
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei (Descărcare)
– Copii dupa actele de identitate pentru toti membrii familiei

Acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii fata de locuinta pentru care solicita ajutorul:
– Proprietar – adeverință de la registrul agricol (se obține de la primărie)
– Chirias: contract de inchiriere valabil la data depunerii

Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de catre membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii:
– Adeverinta de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masa sau
– Adeverinta venit ANAF

Vedeți și:

Tutorial: Cum obținem gratuit online cazierul judiciar

Tutorial – cum obținem cazierul judiciar online, Sunt două posibilități fie prin ghiseul.ro, fie accesand …

Lasă un răspuns