Acte necesare pentru evaluarea complexă a persoanelor adulte (încadrare în grad de handicap)

Compartiment specializat: Autoritate tutelară (Benzar Parasca)
Adresă e-mail: 
autoritatetutelara@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40785054347
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Act de identitate – copie xerox (originalul il prezinta la evaluare);
– Act doveditor al venitului, după caz:
– Adeverinţă de salariat – în original (în cazul salariaţilor, nu mai veche de 3 luni);
– Decizie de pensionare – în copie (indiferent de felul pensiei, în cazul pensionarilor de ex: pensie limită de vârstă, pensie de invaliditate-decizie asupra capacităţii de muncă cu specificarea datei de revizuire, pensie de urmaş, pensie CAP, pensie anticipată etc.) şi un cupon pensie recent – în original;
– Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice- pentru persoanele care nu realizează venit (nu mai veche de 3 luni)– în original.
– Cerere- tip – conform HG 430/2008 (poate fi obţinută de la Serviciul de Evaluare Complexă sau site-ul dgaspcmm.ro);
– Scrisoare medicală tip (cf. HG 430/2008) de la medicul de familie (nu mai veche de 3 luni) – în original;
– Referat medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului afecţiunii, a stării prezente de sănătate, a tratamentului urmat, procedura terapeutică actuală şi, după caz, data debutului afecţiunii – în original (nu mai vechi de 3 luni);

Alte acte medicale: bilete de ieşire din spital, analize medicale, copii fişe dispensarizare, după caz, prima internare, internarea cu AVC, intervenţia chirurgicală, biopsia, livret militar pentru cine a fost scutit de armată pe motiv de boală etc., în funcţie de specificul afecţiunii sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;

– Ancheta socială – model din HG 430/2008, efectuată de Primăria în raza careia îşi are domiciliul persoana care solicită evaluarea (nu mai veche de 3 luni) – în original.

FOARTE IMPORTANT!
Pentru eficientizarea procesului de evaluare complexă, vă rugăm să respectaţi următoarele aspecte:
Să vă asiguraţi că toate documentele medicale depuse la dosar sunt datate, semnate şi parafate de către medic şi poartă ştampila unităţii emitente; nu se primesc documentele care nu au aceste caracteristici;
Dosarul va conţine doar documentele referitoare la persoana care solicită evaluarea;
ACTELE VOR FI DEPUSE LA DOSAR ÎN ORDINEA MAI SUS MENŢIONATĂ primul act din dosar, la deschiderea acestuia, fiind actul de identitate, iar ultimul act din dosar – Ancheta Socială); în cazul actelor medicale de la punct. 7 acestea vor fi îndosariate în ordinea datării acestora, de la cel mai vechi, la cel mai recent; Actele nu vor fi puse în folii protectoare; Nu se vor depune la dosar două copii după acelasi document.

Vedeți și:

Tutorial: Cum obținem gratuit online cazierul judiciar

Tutorial – cum obținem cazierul judiciar online, Sunt două posibilități fie prin ghiseul.ro, fie accesand …

Lasă un răspuns