Acte necesare eliberare carte de identitate (CI) la împlinirea vârstei de 14 ani

Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
Adresă e-mail:
evidentapersoanelor@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40786520657
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal (se obține de la primărie);
– certificatul de naştere, original şi copie;
– actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
– documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original (se obține de la primărie/registrul agricol);
– certificatul de căsătorie al părinţilor sau, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în
cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie (dacă este cazul);
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la primărie);

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Vedeți și:

Tutorial: Cum obținem gratuit online cazierul judiciar

Tutorial – cum obținem cazierul judiciar online, Sunt două posibilități fie prin ghiseul.ro, fie accesand …

Lasă un răspuns