Acte necesare eliberare carte de identitate (CI) după împlinirea vârstei de 18 ani

Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
Adresă e-mail:
evidentapersoanelor@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40786520657
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate (se obține și se completează la primărie);
– certificatul de naştere, original şi copie;
– certificatul de căsătorie, original și copie (dacă este cazul)
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original (se obține la primărie – adverință de la registrul agricol);
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la casieria primăriei Poienile de sub Munte).

Vedeți și:

Tutorial: Cum obținem gratuit online cazierul judiciar

Tutorial – cum obținem cazierul judiciar online, Sunt două posibilități fie prin ghiseul.ro, fie accesand …

Lasă un răspuns