Acte necesare carte de identitate provizorie

Compartiment specializat – SPCLEP/Evidența populației (Țudic Mariana)
Adresă e-mail:
evidentapersoanelor@pdsm.ro
Telefon de serviciu:
+40786520657
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate (se obține de la primărie);
– 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
– documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se obține de la primărie/casierie)

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Vedeți și:

Tutorial: Cum obținem gratuit online cazierul judiciar

Tutorial – cum obținem cazierul judiciar online, Sunt două posibilități fie prin ghiseul.ro, fie accesand …

Lasă un răspuns