PUBLICAȚIE DE CĂSĂTORIE

În data de 29.04.2024 s-a înregistrat declarația de căsătorie a d-lui BONGHIA MIHAI, cu domiciliul în comuna Poienile de sub Munte, nr. 1621/B, jud. Maramureș și a d-rei(nei) CINAR MARIANA, cu domiciliul în comuna Repedea, nr. 345, jud. Maramureș.

Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Sari la conținut