Anunț public

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administratia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștinta publică intenția aprobării de catre Consiliul Local al comunei Poienile de sub Munte a Proiectului de hotarare privind demolarea imobilului cu nr.cadastral 54540-C1, situat în comuna Poienile de sub Munte, nr. 848, jud. Maramureș.

Pana la data de 26.04.2024 cei interesati pot trimite în scris, la secretarul general al comunei, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare disponibil în secțiunea Monitorul Oficial Local de pe pagina oficială pdsm.ro

Proiecte de hotărâri – PDSM.RO

Sari la conținut